Monstar From St.319 - ‘baby I Told U” M/v Teaser

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 25/01/2018

Chuyên mục: Âm nhạc , VietNam Top Hits

MONSTAR from ST.319 - ‘BABY I TOLD U” M/V Teaser
Ra mắt ngày 29.01.2018

#BabyIToldU #MONSTAR #comingsoon

__________________________________________

CREDITS:

Executive Producer: AiDEN NGUYỄN
Project Supervisor: NAM VỊT - NGỌC PHẠM
Director of Media Planning: VIỆT NỮ, HUYỀN CUTIE

Composer: GREY-D
Arranged by ĐOÀN MINH VŨ
Recording by LÊ MINH HIẾU

M/V Director: ĐINH HÀ UYÊN THƯ
D.O.P: MR. BLUE

Stylist: TEAM HOÀNG KU
MUA: ĐẶNG TRÍ VIỄN
Hair Artist: GIL NGUYỄN
Photographer: HẢI NGUYỄN
Designer: TUẤN MAXX

Choreographer: BẢO BẢO
Dancers: OH DANCE TEAM

Starring: NGỌC MINT

☞ Facebook MONSTAR : http://www.facebook.com/monstarst319o...
☞ ST.319 Official Instagram: monstar_st319

☞ For more Information : http://st319.vn
☞ Facebook ST.319 : http://www.facebook.com/st319dance
☞ ST.319 Official YouTube Channel :
http://www.youtube.com/st319entertain...
☞ ST.319 Official Soundcloud :
http://www.soundcloud.com/st319music
Đang tải