Mino - Trigger - Lyrics Full Interpretation

1

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 28/11/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Korean-Pop

Thẻ:

~~ Lyrics Translated & Explained in Detail ~~
-- Copyright belongs to & Monetized by YG Entertainment Inc. --
~ Translation ONLY (no interpretation) : https://youtu.be/Je5zMb4_jsg
Đang tải