Michael Giacchino - He's Here For Us (from "rogue One: A Star Wars Story"/audio Only)

1

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 16/12/2016

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , ,

16/12/2016 | Rogue One: A Star Wars Story soundtrack is available now:
Download: http://disneymusic.co/RogueOne
Streaming: http://disneymusic.co/RogueOneSP

Music video by Michael Giacchino performing He's Here For Us. (C) 2016 Lucasfilm Ltd.

http://vevo.ly/U71Y9W
Đang tải