Maroon 5 - Girl Like You (zita Remix Ft. Jonah Baker)

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 25/07/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

26/07/2018 | • Join La Belle Musique community •
• Spotify: http://spotify.labellemusique.co
• Deezer: http://deezer.labellemusique.co
• Twitter: http://twitter.labellemusique.co
• Facebook: http://facebook.labellemusique.co
• Instagram: http://instagram.labellemusique.co
• Soundcloud: http://soundcloud.labellemusique.co

• Follow Maroon 5 •
https://twitter.com/maroon5
https://instagram.com/maroon5
https://facebook.com/maroon5

• Follow Zita •
https://soundcloud.com/musicbyzita
https://facebook.com/musicbyzita
https://instagram.com/musicbyzita

• Follow Jonah Baker •
https://soundcloud.com/jonahbaker
https://facebook.com/jonahtothebaker
https://instagram.com/jonahtothebaker
———————————————————
Submit music: https://submithub.com/blog/la-belle-musique
Submit photos: https://flickr.com/groups/labellemusique
Đang tải