Lpx - Might Not Make It Home

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 16/08/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , ,

16/08/2018 | Official video for “Might Not Make It Home“ by LPX

Follow LPX:
http://www.IAMLPX.com
http://instagram.com/LPX
http://facebook.com/IAMLPX
http://twitter.com/IAMLPX

CREDITS
Director + Editor: Luke Rathborne
Creative: Lizzy Plapinger
Produced by: Lizzy Plapinger, Tafv Sampson, Erin Kennedy
Styling: Michael Rosenberg
Make-Up: Anastasia Durasova
Photography: Tafva Sampson

http://vevo.ly/8Xjroa
Đang tải