Lola Kirke - Monster (acoustic)

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 30/11/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , ,

Buy/Stream: http://smarturl.it/MonsterAcoustic

"Monster" is originally from Lola's debut album Heart Head West: http://smarturl.it/HeartHeadWest
Watch the video for the original: https://youtu.be/1RZt-GuajNk
Đang tải