Live In Brazil, 2000

0 lượt xem 12 video

Release by the Estate of Nina Simone:
Recording session: Live in Brazil, 2000

April 13-14, 2000: São Paulo, Brazil
Via Funchal

Thể loại: Âm nhạc

Kênh: Nina Simone

Cập nhật lần cuối: 1 năm trước

Đang tải thêm