Live At Amherst, 1969

1 lượt xem 3 video

Thể loại: Âm nhạc

Kênh: Nina Simone

Cập nhật lần cuối: 1 năm trước

Đang tải thêm