Lam Trường Đàn Hát Cùng Con Gái Phoebe [livestream On Fb 21/06/17] Father And Daughter's Time

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 20/06/2017

Chuyên mục: Âm nhạc

Livestream on FB on 21/06/17
Father and daughter's time
Đường xa ướt mưa
Guatemala
Cung đàn buồn
Thao thức vì em
Tình bạn
This is the Official Video Channel of singer Lam Truong
Visit
http://www.lamtruong.vn
for more clips, pics and music
Đang tải