Lakuno - Echo (ft. Bahar Dopran)

28

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 18/06/2016

Chuyên mục: Âm nhạc

Lakuno - Echo (Ft. Bahar Dopran)
Subscribe here: http://trapcity.tv/subscribe
Free Download: http://trapcity.tv/8gxKb

➥ Become a fan of Trap City:
http://trapcity.tv/soundcloud
http://trapcity.tv/facebook
http://trapcity.tv/twitter
http://trapcity.tv/instagram
http://trapcity.tv/vine
http://trapcity.tv/plugdj
http://www.trapcity.net

➥ Follow Lakuno:
http://www.soundcloud.com/lakunobeats
http://www.facebook.com/lakunobeats
http://www.twitter.com/lakunobeats
http://www.instagram.com/lakuno69

➥ Follow Bahar Dopran:
http://www.soundcloud.com/bahardopran
http://www.twitter.com/bahardopran
Đang tải