Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (a Star Is Born)

237

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 27/09/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Rare, Pop, Dance Pop

Thẻ: , , , , , , , , ,

27/09/2018 | Listen to brand new music from Bradley Cooper & Lady Gaga from the 'A Star Is Born' Soundtrack: http://smarturl.it/ASIBSoundtrack

Get tickets to see the film:
US: http://www.astarisbornmovie.com/#/GetTickets
International: http://www.astarisborninternational.com

Follow Lady Gaga:
Facebook: http://gaga.lk/facebook
Twitter: http://gaga.lk/Twitter
Instagram: http://gaga.lk/Instagram
Snapchat: http://gaga.lk/Snapchat
Spotify: http://gaga.lk/Spotify

Email List:
http://gaga.lk/News
Đang tải