Knowuh - Glad (lyric Video) Feat. Khareel | Aminium Music 30/07/2018

1

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 29/07/2018

Chuyên mục: Âm nhạc , VietNam Top Hits

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aminium Music | 30/7/2018 | stream//download: https://spoti.fi/2LZixcx
my spotify playlist: https://spoti.fi/2rwmzRG 🎈
follow me on instagram: https://www.instagram.com/aminiummusic (:

the radio: http://aminiummusic.com

https://instagram.com/knowuhs
https://instagram.com/iamknowuh
http://www.soundcloud.com/knowuhs
https://www.youtube.com/channel/UCFOwJU5Q4BtR6IyO_4VbRNg?view_as=subscriber

khareel
https://instagram.com/khareeloony
soundcloud : www.soundcloud.com/khareel

https://instagram.com/aminiummusic
https://twitter.com/aminiummusic
https://facebook.com/aminiummusic
https://soundcloud.com/aminiummusic

photo by dear, j.o.n :(:
https://www.flickr.com/photos/136006212@N08/
Đang tải