Justin Bieber - Love Yourself (official Video) | Tricorics Music Tv

17

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 12/04/2017

Chuyên mục: Âm nhạc, Rare, Pop, Dance Pop

Thẻ: , , , , , , , , , , , , ,

12/04/2017 | Hey !! This is my first Video !
Hope you like it :)

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/tricoricsmusictv/
Đang tải