Jonas Blue - Rise Ft. Jack & Jack

577

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 15/06/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

15/06/2018 | Click here to win a Jonas Blue Electronic Nature merch bundle: https://crm-international.lnk.to/JonasbluecompYTID

‘Rise’ Ft. Jack & Jack is OUT NOW – https://JonasBlue.lnk.to/Rise

Follow Jonas Blue Online:

https://po.st/JonasSpotify
https://po.st/JonasApple
http://www.jonasbluemusic.com/
https://www.facebook.com/JonasBlueMusic/
https://twitter.com/JonasBlue
https://soundcloud.com/jonasblue
https://www.instagram.com/jonasblue
Đang tải