Jennie - 'solo' Diary Last Special Episode

1

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 28/12/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , ,

28/12/2018 | #BLACKPINK #블랙핑크 #JENNIE #제니 #SOLO #DIARY_LAST_SPECIAL_EPISODE #YG
Đang tải