Jennie - 'solo' Diary Ep.5-1

6

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 26/12/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , ,

26/12/2018 | #BLACKPINK #블랙핑크 #JENNIE #제니 #SOLO #DIARY_EP5_1 #YG
Đang tải