Jennie - 'solo' Diary Ep.1

3

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 18/11/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

18/11/2018 | [JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.1]

#BLACKPINK #블랙핑크 #JENNIE #제니 #SOLO #DIARY_EP1 #YG
Đang tải