Jason Isbell And The 400 Unit Lyrics - Last Of My Kind (lyrics)

2

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 06/07/2017

Chuyên mục: Âm nhạc, Indie, Folk, Rock, Country, Soul & Funk

Thẻ: , , , , , , , , , , ,

Lyrics to "Last Of My Kind", a song by Jason Isbell And The 400 Unit from the album The Nashville Sound
Đang tải