Jane Xø & Lökii - Let Me Down Easy

1

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 13/10/2017

Chuyên mục: Âm nhạc, Electronic / Dance, Trap Bass

Thẻ: , , , , , , , , , , , ,

'Feeling Sheepish'...http://bit.ly/SuicideSheepSpotify

Let Me Down Easy!
Download... https://smg.lnk.to/JaneXOLetMeDownEasy

Jane XØ
http://facebook.com/janeXOmusic
https://soundcloud.com/janexomusic
http://twitter.com/janeXOmusic
http://instagram.com/JaneXOmusic
http://www.janexomusic.com

LöKii
https://soundcloud.com/lokii_music
https://twitter.com/lokii_music
https://www.instagram.com/lokiimusic/
https://www.facebook.com/iamLokii/

Artwork by MagicnaAnavi
http://fav.me/dbqg1ya
http://magicnaanavi.deviantart.com
http://magicnaanavi.tumblr.com
https://www.instagram.com/magicnaanavi/

Full channel playlist on Spotify!!!!
http://bit.ly/MrSuicideSheepSpotify

Insta Sheepy
http://bit.ly/2wFQNSb

Sheepy Shop
http://bit.ly/2uJA402

Sheepy News
http://bit.ly/2fhUNQB

Submit Tracks + Art
http://bit.ly/2aPHMvw
Đang tải