James Arthur - You Deserve Better (lyric Video)

30

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 01/06/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Love, Weekend

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Watch the lyric video for „You Deserve Better“.

Get the „You Deserve Better“ and „At My Weakest“ here:
https://JArthur.lnk.to/YouDeserveBetter

See James Live - Get tickets here:
http://www.jamesarthurofficial.com/#live

Video by Katia Temkin:
https://www.katiatemkin.com/
https://www.instagram.com/katiatemkin/

Visit James:
http://www.jamesarthurofficial.com
https://www.facebook.com/jamesarthur
https://www.twitter.com/jamesarthur23
https://www.instagram.com/jamesarthurinsta23/

Subscribe here: https://goo.gl/yM9xqj
Đang tải