Ivy // Frank Ocean Lyrics

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 19/06/2017

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , ,

☆tumblr☆ https://vanilah.tumblr.com

☆kpop lyric channel☆ https://www.youtube.com/c/velvet17

☆twitter☆ https://twitter.com/lvl51
________________________

☆the font is arial (bold nd italic) + i use videostar to make all my videos !☆
ivy frank ocean lyrics
-i do not own this song or background!!-
-pls don't re-upload!!-
Đang tải