Ikon - '죽겠다(killing Me)' M/v Making Film

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 04/08/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Korean-Pop

Thẻ: , , , , ,

04/08/2018 | #iKON #아이콘 #NewMiniAlbum #NewKids #Continue #Title #죽겠다 #KILLING_ME #MV #MakingFilm #YG
Đang tải