Ikon - ‘자체제작 Ikon Tv’ Ep.7-3

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 02/06/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Korean-Pop

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , ,

02/06/2018 | ‘자체제작 iKON TV’ EP.7

매주 (토) 밤 10시 : YouTube, V LIVE
매주 (토) 밤 12시 30분 : JTBC

'자체제작 iKON TV' Instagram @
https://www.instagram.com/ikon.tv.official

#iKON #iKONTV #아이콘티비

More about iKON @
http://www.yg-ikon.com/
http://www.facebook.com/OfficialYGiKON
http://www.youtube.com/OfficialYGiKON
http://www.sptfy.com/iKON
http://www.weibo.com/iKONOFFICIAL
http://www.twitter.com/ygent_official
https://itunes.apple.com/artist/ikon/id10445063

* 영어 외 언어 자막은 시청자가 제공한 자막입니다.
Subtitles in languages other than English were provided by our viewers.
Đang tải