Ikon – ‘continue Tour’ Teaser #1

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 05/07/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Korean-Pop

05/07/2018 | 오늘 오후 8시 iKONIC만을 위한 선예매 잊지 마세요!

iKON 2018 CONTINUE TOUR IN SEOUL

▶ 일시(Date): 2018.08.18 (SAT) 5PM

▶ 공연장(Venue): 체조경기장(Olympic Gymnastics Arena)

▶ 티켓 오픈 일정(Ticket Open Date)
- iKONIC선예매: 2018.07.05 (THU) 8PM
- 티켓 오픈일: 2018.07.09 (MON) 8PM

▶ 자세히보기(More Info)
- 웹(PC): bit.ly/continuetour_w
- 모바일(MOBILE): bit.ly/continuetour_m
Đang tải