Got7 "lullaby" M/v

27

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 17/09/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17/09/2018 | GOT7 "Lullaby" M/V

Find GOT7 "Present : YOU" on
iTunes & Apple Music http://goo.gl/uRwDQG
Spotify http://goo.gl/o7HxxF

[GOT7 Official]
http://got7.jype.com
https://www.youtube.com/c/GOT7
http://www.facebook.com/GOT7Official
http://www.twitter.com/GOT7Official
http://instagram.com/got7.with.igot7
http://fans.jype.com/GOT7
iTunes & Apple Music https://goo.gl/scRi53
Spotify https://goo.gl/4V18XN

#GOT7 #Lullaby #PresentYOU

Copyrights 2018 ⓒ JYP Entertainment. All Rights Reserved
Đang tải