Got7 "i Won't Let You Go" M/v

2

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 16/12/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Korean-Pop

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

GOT7 "I WON'T LET YOU GO" M/V

GOT7 Japan 3rd Mini Album "I WON'T LET YOU GO"
2019.01.30 Release

Find GOT7 "Present : YOU" &ME Edition on
iTunes & Apple Music https://goo.gl/9kQghB
Spotify https://goo.gl/jAZk1g

[GOT7 Official]
http://got7.jype.com
https://www.youtube.com/c/GOT7
http://www.facebook.com/GOT7Official
http://www.twitter.com/GOT7Official
http://instagram.com/got7.with.igot7
http://fans.jype.com/GOT7
iTunes & Apple Music https://goo.gl/scRi53
Spotify https://goo.gl/4V18XN

#GOT7 #GOT7_PresentYOUandME #Miracle

Copyrights 2018 ⓒ JYP Entertainment. All Rights Reserved
Đang tải