Golden Slumbers / Thinking Out Loud - Calum Scott (the Beatles/ed Sheeran Cover)

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 14/03/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Rare, Rock

Thẻ: , , , , , , , , , , ,

Calum treated us all to a wonderful acoustic set at Studio B at B98.7 in Salt Lake City, Utah!
Đang tải