Gnash & Selena Gomez - Ilusm X Thwwiw (riley Cochran Cover) | Aminium Music 30/05/2017

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 30/05/2017

Chuyên mục: Âm nhạc , VietNam Top Hits

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aminium Music | 30/5/2017 | this is a cover and mashup of gnash's ilusm and selena's thwwiw
by 'riley cochran'.
but the heart wants what it wants.. x)
https://www.youtube.com/channel/UCrYOFeLMBQX-5EoLUVFBLkQ
https://twitter.com/gnash
https://twitter.com/selenagomez
Đang tải