Gd X Taeyang - Good Boy M/v

4

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 09/06/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, International Pop

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

New music video for GD X TAEYANG's single 'GOOD BOY' shot for the 2015 YTMAs and featured as a YouTube Music Moment. Directed By Colin Tilley Go to ...
Đang tải