Gabrielle - Dreams

2

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 01/09/2013

Chuyên mục: Âm nhạc, Rock, Pop, Rare, Soul & Funk, Dance Pop

Thẻ: , , , ,

01/09/2013 | Get ‘Now and Always 20 Years of Dreaming’ NOW : iTunes: http://po.st/TX05Ke, Amazon: http://po.st/rVKLT1

Follow Gabrielle for more upcoming news:
http://po.st/GabrielleFB
http://po.st/GabrielleTwitter
http://www.gabrielle.co.uk

Music video by Gabrielle performing Dreams. (C) 1993 Go Beat Ltd.
Đang tải