Gabriel Rios - Gold (thomas Jack Radio Edit)

405

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 07/11/2014

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , ,

07/11/2014 | Music video by Gabriel Rios performing Gold. (C) 2014 Angelhead BVBA exclusively licensed to Sony Music Entertainment Belgium NV/SASpotify: http://bit.ly/goldremix_sp iTunes: http://bit.ly/goldremix_IT Gabriel Rios Facebook: http://bit.ly/gabrielrios_FB Thomas Jack Soundcloud: http://bit.ly/thomasjack_SC
Đang tải