Felix Cartal - Worry (ft. Victoria Zaro)

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 20/04/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

20/04/2018 | Buy link: https://felixcartal.lnk.to/worry

Submit music: https://submithub.com/blog/la-belle-musique
Submit photos: https://flickr.com/groups/labellemusique

• Follow Felix Cartal •
http://facebook.com/felixcartal
http://soundcloud.com/felixcartal
https://instagram.com/felixcartal

• Follow Victoria Zaro •
https://soundcloud.com/victoria-zaro

#FelixCartal
#VictoriaZaro
#LaBelleMusique
———————————————————
• Join La Belle Musique community •
• Spotify: http://spotify.labellemusique.co
• Deezer: http://deezer.labellemusique.co
• Twitter: http://twitter.labellemusique.co
• Facebook: http://facebook.labellemusique.co
• Instagram: http://instagram.labellemusique.co
• Soundcloud: http://soundcloud.labellemusique.co
Đang tải