Faime - The Line

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 27/01/2019

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

28/01/2019 | Faime - The Line

⬙ SHEEEP ON SPOTIFY ⬙
⇥ https://mrsuicidesheep.com/sheeepuploads

⧩ Download/Stream ⧩
https://spoti.fi/2Dz7bKF

Faime
https://soundcloud.com/faimexix/
https://itunes.apple.com/us/artist/fa...
https://www.instagram.com/faime.world/
https://open.spotify.com/artist/6bNCZ9mUA7Qpg8Vu6WGox4?si=qEcxnUC6T6eJI-Dma5fLxg

Artwork by YUSCHAV ARLY
//Colours by Sheepy
https://www.behance.net/yuschav
https://www.instagram.com/yuschav/?hl=en

⬗ Sheepy Store ⬗
⇥ http://mrsuicidesheep.com/store

⬖ Submit Music & Art ⬖
⇥ http://mrsuicidesheep.com/submit

⬙ Sheepy Instagram ⬙
⇥ http://mrsuicidesheep.com/insta

⬘ Spotify: Channel Uploads ⬘
⇥ http://mrsuicidesheep.com/channeluploads

⬗ Spotify: Seeking Blue ⬗
⇥ http://mrsuicidesheep.com/skblueplaylist
Đang tải