Ellie Goulding - On My Mind

3

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 21/09/2015

Chuyên mục: Âm nhạc, Rare, Pop, Electronic / Dance, Dance Pop, EDM, Tropical House

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

21/09/2015 | Brand new album DELIRIUM out now, including LOVE ME LIKE YOU DO and the new single ON MY MIND.
Buy now:
iTunes: http://ell.li/DELIRIUMiTyt
Amazon: http://ell.li/DELIRIUMAMZyt
Official Store: http://ell.li/DELIRIUMD2Cyt

Stream now:
Spotify: http://ell.li/DELIRIUMSpotify
Apple Music: http://ell.li/GRbRai

More Ellie:
http://www.elliegoulding.com
http://www.facebook.com/elliegoulding
http://www.twitter.com/elliegoulding
http://www.instagram.com/elliegoulding
https://open.spotify.com/artist/0X2BH1fck6amBIoJhDVmmJ
Đang tải