Eden - Gold (official Video)

4

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 18/11/2017

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

call it what you want

vertigo world tour part 3 & 4 on sale now: http://ftrbnd.co/tour!ytdesc

merch: http://ftrbnd.co/merch!ytdesc
order: http://ftrbnd.co/shop!ytdesc
itunes: http://ftrbnd.co/vertigoi!ytdesc
spotify: http://ftrbnd.co/vertigos!ytdesc

directed by zhang + knight

-

facebook: http://facebook.com/iameden
instagram: http://instagram.com/iameden
twitter: http://twitter.com/iameden
soundcloud: http://soundcloud.com/iameden
Đang tải