Ed Sheeran - Perfect [official Lyric Video]

428

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 22/09/2017

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , ,

÷. Out Now: https://atlanti.cr/yt-album
Subscribe to Ed's channel: http://bit.ly/SubscribeToEdSheeran

Follow Ed on...
Facebook: http://www.facebook.com/EdSheeranMusic
Twitter: http://twitter.com/edsheeran
Instagram: http://instagram.com/teddysphotos
Official Website: http://edsheeran.com

Video by http://adultartclub.co.uk
Jonny Costello / Charlotte Audrey / Will Lanham / Henry Wong / Callum Barnes
Illustrations - Steve New Tasty
Đang tải