Dua Lipa & Blackpink - Kiss And Make Up (official Audio)

52

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 19/10/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , ,

19/10/2018 | Dua Lipa & BLACKPINK - Kiss and Make Up (Official Audio)

The Complete Edition is here!! https://dualipa.co/completeedition

Follow me online:
https://wbr.ec/website_dualipa
https://wbr.ec/facebook_dualipa
https://wbr.ec/twitter_dualipa
https://wbr.ec/instagram_dualipa

#dualipa #blackpink #kissandmakeup
Đang tải