Dj Khaled - No Brainer (lyric Video) (ft. Justin Bieber, Chance The Rapper, Quavo)

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 28/07/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

28/07/2018 | • Submit music •
• https://submithub.com/blog/la-belle-musique

• Submit photos •
• https://flickr.com/groups/labellemusique

• Follow DJ Khaled •
• https://instagram.com/djkhaled
• https://twitter.com/djkhaled
• https://facebook.com/officialdjkhaled

• Follow Justin Bieber •
• https://twitter.com/justinbieber
• https://facebook.com/JustinBieber
• https://instagram.com/justinbieber

• Follow Quavo •
• https://twitter.com/quavostuntin
• https://instagram.com/quavohuncho
• https://twitter.com/quavostuntin

• Follow Quavo •
• https://twitter.com/chancetherapper
• https://instagram.com/chancetherapper
• https://facebook.com/chancetherapper

Quote of the day 💬
«Music creates the feelings which you can't find in life»

#labellemusique #justinbieber #djkhaled #quavo #chancetherapper
—————————————————————
• Join La Belle Musique community •
• Spotify: http://spotify.labellemusique.co
• Deezer: http://deezer.labellemusique.co
• Twitter: http://twitter.labellemusique.co
• Facebook: http://facebook.labellemusique.co
• Instagram: http://instagram.labellemusique.co
• Soundcloud: http://soundcloud.labellemusique.co
Đang tải