Đen X Chi Pu X Lynk Lee - Nếu Mình Gần Nhau (audio)

5

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 18/01/2019

Chuyên mục: Âm nhạc , VietNam Top Hits

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , ,

18/01/2019 | Đen x Chi Pu x Lynk Lee - Nếu Mình Gần Nhau
Composer: Đen, Lynk Lee
Prod. by Madihu

Cảm ơn Coca Cola đã mang chúng tôi lại gần nhau.

Follow Chi Pu:
/facebook: https://www.facebook.com/chipupu93
/instagram: https://www.instagram.com/chipupu
/youtube: https://www.youtube.com/user/chipuofficial

Follow Lynk Lee:
/facebook: https://www.facebook.com/singer.lynklee
/instagram: https://www.instagram.com/lynk_lee
/youtube: https://www.youtube.com/user/lynklee88

Follow Đen:
/facebook page: https://www.facebook.com/denvau
/facebook Đen: https://www.facebook.com/denvau1305
/instagram: https://www.instagram.com/den.vau/
/youtube : http://www.youtube.com/c/DenVau1305

#neuminhgannhau #den #chipu #lynklee
Đang tải