Đen - Ngày Khác Lạ Ft. Giang Pham, Triple D (official Video)

29

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 21/06/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

21/06/2018 | Ngày Khác Lạ - Đen ft. Giang Pham, Triple D
iTunes: https://itunes.apple.com/vn/album/ng%C3%A0y-kh%C3%A1c-l%E1%BA%A1-feat-giang-ph%E1%BA%A1m-triple-d-single/1363861227?l=vi
Spotify: https://open.spotify.com/album/5SgdKAxupnNmP16Ft7SsTe

Music Producer: Triple D
Melody composer: EmceeL, JGKiD

Director: Kyle Nguyen
Cameraman: Thieu Pham
Editor: Nguyen Vu Khoa Danh

follow Đen:
/facebook page: https://www.facebook.com/denvau
/facebook Đen: https://www.facebook.com/denvau1305
/instagram: https://www.instagram.com/den.vau/
/soundcloud: https://soundcloud.com/den1305
/youtube : http://www.youtube.com/c/DenVau1305

follow Giang Phạm:
/facebook: https://www.facebook.com/pg/giangphammusic
/soundcloud: https://soundcloud.com/giangpie2901

follow Triple D:
/facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000885158090
/soundcloud: https://soundcloud.com/tripled-duongdaiduong
Đang tải