Day6 "days Gone By(행복했던 날들이었다)" M/v

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 10/12/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

10/12/2018 | DAY6 "days gone by(행복했던 날들이었다)" M/V

Listen to DAY6 "Remember Us : Youth Part 2"
iTunes & Apple Music : https://goo.gl/GEw6fy
Google Play Music : https://goo.gl/niokk5
Spotify : https://goo.gl/mXn1CF

DAY6 Official YouTube: http://www.youtube.com/c/DAY6Official
DAY6 Official Facebook: http://www.facebook.com/DAY6Official
DAY6 Official Twitter: http://www.twitter.com/DAY6Official
DAY6 Official Fan's: http://fans.jype.com/DAY6
DAY6 Official Homepage: http://DAY6.jype.com

Copyrights 2018 ⓒ JYP Entertainment. All Rights Reserved.
Đang tải