Daniel Lanois - Opera (live On Kexp)

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 16/05/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , ,

http://KEXP.ORG presents Daniel Lanois performing "Opera" live in the KEXP studio. Recorded February 27, 2015. Host: Kevin Cole Audio Engineer: Alex ...
Đang tải