Dan + Shay - Tequila (official Music Video)

62

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 28/02/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stream + Download:
http://wmna.sh/dstequila

Website + More Info:
http://www.danandshay.com

Music video by Dan + Shay. ©2018 Warner Music Nashville LLC.
Đang tải