Dakshood - Game Theory (feat. Tommy Strate, Nafla, The Quiett, Kid Milli, Lil Cherry)

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 17/09/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Korean-Pop

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

GAME THEORY (feat. Tommy Strate, nafla, The Quiett, Kid Milli, Lil Cherry)
Produced by Dakshood
Vocal Composed by Tommy Strate
Lyrics by Tommy Strate, nafla, The Quiett, Kid Milli, Lil Cherry
Mixed by Gyeong Seon @Boostknob
Matered by Gyeong Seon @Boostknob

Dakshood 1st EP [OFF ROOM]
1. HONEY BABY (feat. Taylor, Lijah Lu, Woodie Gochild)
2. SMOKE YOU (feat. Coogie, Ted Park, Jito Mo)
3. LICK0525
4. GAME THEORY (feat. Tommy Strate, Nafla, The Quiett, Kid Milli, Lil Cherry )
5. ADDICT (feat. Ja Mezz, Dbo, Lil Cherry)
6. 구름과자 (feat. OLNL, Jito Mo, Verbal Jint)
7. 그림 (feat. Tommy Strate, Coogie, NO:EL)
Đang tải