Cuurley - Never Get To You Feat. Dakhari Reign & Airliftz

3

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 13/11/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , ,

Artist : Cuurley
Song : Never Get To You feat. Dakhari Reign & Airliftz
Label : Nacho Usual Collective / Sony Music

FOLLOW CUURLEY
https://www.cuurley.com
https://www.facebook.com/cuurley
https://www.instagram.com/cuurley
https://www.twitter.com/cuurleyofficial

LISTEN TO CUURLEY
http://bit.ly/CUURLEY
https://soundcloud.com/cuurley
https://www.mixcloud.com/cuurley/

FOLLOW DAKHARI
https://www.facebook.com/dakharireign/
https://www.instagram.com/dakharireign/

FOLLOW AIRLIFTZ
https://www.facebook.com/airliftz
https://www.instagram.com/notairliftz
https://www.facebook.com/thiswayuprecs/
Đang tải