Chyno Miranda, Neutro Shorty, Juhn - Sin Trucos De Belleza

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 25/05/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Hip Hop & Rap

Thẻ: , , , , , , , , , , , ,

25/05/2018 | CONTACTO:
contacto@chynomiranda.com

SIGUE A CHYNO MIRANDA EN SUS REDES SOCIALES:

Official Site: http://www.chynomiranda.com
Facebook: https://www.facebook.com/chynomiranda
Instagram: https://www.instagram.com/chynomiranda
Twitter: https://twitter.com/jesusmiranda

Music video by Chyno Miranda, Neutro Shorty, Juhn performing Sin Trucos De Belleza. © 2018 UMG Recordings, Inc.

http://vevo.ly/9cvIC8
Đang tải