Chạy Ngay Đi (onionn Remix)| Run Now (onionn Remix) | Sơn Tùng M-tp | Official Music Video

58

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 04/07/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, International Pop

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

05/07/2018 | CHẠY NGAY ĐI (ONIONN REMIX)| RUN NOW (ONIONN REMIX) | SƠN TÙNG M-TP | Official Music Video
#ChayNgayDi #RunNow #MTPEntertainment #Onionn

M-TP ENTERTAINMENT
EXECUTIVE PRODUCER: NGUYEN THANH TUNG

COMPOSER: SON TUNG M-TP
MUSIC PRODUCER: ONIONN
ARTIST: SON TUNG M-TP
MARKETING DIRECTOR: HENRY NGUYEN
PR EXECUTIVE: NHAT DUY
MAKE UP: DO HOANG VU
HAIR STYLIST: GILL NGUYEN
FASHION CONSULTANT: PHAM BAO LUAN
TALENT ASSISTANT: VIET NGUYEN

More information about Sơn Tùng M-TP:
https://www.facebook.com/MTP.Fan
https://www.instagram.com/sontungmtp/
https://www.youtube.com/c/sontungmtp
http://channels.vlive.tv/E8B2CF
@Spotify: https://spoti.fi/2HPWs20
@Itunes: https://apple.co/2rlSl3w

More about M-TP ENTERTAINMENT
https://www.facebook.com/mtptown/
https://mtpentertainment.com

CLICK TO SUBSCRIBE: http://www.metub.net/sontungmtp
Đang tải