Changmo - Holy God [official Music Video]

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 11/06/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Korean-Pop

Thẻ: , , , , , , , , ,

11/06/2018 | CHANGMO - Holy God [Official Music Video]

-
CHANGMO, NEW MIXTAPE [닿는 순간]
2018. 06. 11. 6PM

-
Directed by @suifilm

@ AMBITION MUSIK
www.ambitionmusik.com
facebook.com/AmbitionMusik
youtube.com/AmbitionMusik1llionaire
instagram.com/ambition_musik
Đang tải