Calvin Harris & Dua Lipa - One Kiss (zhu Remix)

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 25/05/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

25/05/2018 | ZHU & Karnaval Blues – Still Want U
https://youtu.be/vaLTeBGB9lg

La Belle Mixtape | Generationwhy | ZHU
https://youtu.be/8DIkeyswMyY

Submit music: https://submithub.com/blog/la-belle-musique
Submit photos: https://flickr.com/groups/labellemusique

• Follow Dua Lipa •
https://facebook.com/dualipaofficial
https://twitter.com/DUALIPA
https://instagram.com/dualipa

• Follow Calvin Harris •
http://instagram.com/calvinharris
http://twitter.com/calvinharris
http://facebook.com/calvinharris

• Follow ZHU •
https://facebook.com/zhu
https://twitter.com/zhumusic
https://instagram.com/zhu

#ZHU
#DuaLipa
#CalvinHarris
#LaBelleMusique
———————————————————
• Join La Belle Musique community •
• Spotify: http://spotify.labellemusique.co
• Deezer: http://deezer.labellemusique.co
• Twitter: http://twitter.labellemusique.co
• Facebook: http://facebook.labellemusique.co
• Instagram: http://instagram.labellemusique.co
• Soundcloud: http://soundcloud.labellemusique.co
Đang tải