Bts (방탄소년단) 'we Are Bulletproof Pt.2' Official Mv

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 16/07/2013

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , ,

16/07/2013 | Official Homepage : http://bts.ibighit.com
BTS Blog : http://btsblog.ibighit.com
Official Facebook : https://www.facebook.com/bangtan.official
Official twitter : https://twitter.com/bts_bighit
iTunes : https://itunes.apple.com/us/album/2-cool-4-skool/id660164564
Đang tải